Western Region of Romania

socinro steagul romaniei

.

Romania, in southeast Europe, is mountainous in the north while the main feature in the south is the vast Danube valley. The river forms a delta as it approaches the Black Sea, which is a wildlife reserve for countless native and migratory birds.

The Romanian parliament consists of two chambers, the Senat (Senate), which has 140 members, and the Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies), which has 345 members. The members of both chambers are chosen in elections held every four years.

Ethnically, the population is 90% Romanian and 7% Hungarian. The Romanian language, like a number of others in southern Europe, is directly descended from Latin, although Romania is separated from other Romance language countries by Slav speakers. Read more

11 thoughts on “Western Region of Romania”

 1. Cred ca mai trebuie puțin lucrat..de exemplu datele INS indica un cifra a populației din zona metropolitana Timișoara de peste 400.000 locuitori, în creștere de la ultimul recensământ de aproape 45.000 locuitori. Un alt aspect este numărul consulatelor…cu cele onorifice cred ca sunt vreo 7. …

  1. Sunteti in urma cu stirile. Timisoara nu mai este de multa vreme ceea ce a fost. Clujul a ajuns al doilea oras din tara cu cca. 290.000 locuitori, inaintea Timisoarei cu cca. 4000 locuitori.

  2. @ Ciprian,
   consulatele onorifice nu conteaza! Consulul onorific nu are nicio competenta administrativa sau legislativa.Nici macar nu le voi pune pe harta Regiunii de Vest.
   Am operat insa in text cifra populatiei zonei, dar marturisesc ca nu stiu daca e corecta. Eu vorbesc de zona metropolitana TIMISOARA.

   1. “Cele mai noi statistici”, nu sunt cele mai noi, te asigur, deoarece Clujul a fost declarat al doilea oras din tara ca numar de locuitori, si asta stiu sigur. Am fost contrariata atunci cand am aflat pentru ca si eu stiam de statistica de mai sus. Ei bine, din pacate, nu. Nici Iasiul si nici Timisoara nu intrec Clujul de azi. Trist.

 2. Clujul a pierdut in 26 de ani, 90.000 de locuitori. Brasovul de la aproape 500.000 locuitori, a ajuns la 275.000 locuitori. Cea mai drastica scadere a populatiei dintre marile orase. Acei cca. 3,5 milioane de romani plecati, n-au plecat numai de la tara, ci si din marile centre urbane. Trist.

  1. @ Haitchi,
   daca pleci din tara si nu dobindesti statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate esti considerat cu domiciliul in tara. Din cei 3-4 milioane de romani de afara numai 500.000 au pasaport CDSR. Asadar in scripte, 70 la suta din cei plecati afara figureaza in tara. Cele mai noi statistici referitoare la populatia Romaniei inregistrata la 1 ianuarie 2015: Bucuresti (2103346), Iasi (357192), Timisoara (333613), Cluj-Napoca (322108), Constanta (319168), Craiova (307022), Galati (305805), Brasov (291195), Ploiesti (234969) si Oradea (223237). Dar eu vorbesc de zonele metropolitane, adica acea aglomeratie urbana care cuprinde pe linga municipiu resedinta de judet si comunele aflate pina la distanta de 30 km care accepta sa intre in zona metropolitana. Noi avem o comuna aici ( Dumbravita- cea mai tare comuna din tara) care a refuzat sa intre in Zona Metropolitana Timisoara fiindca primarul avea credinta ca isi pierde scaunul.

   1. Affirmationen incorecta.
    Articolele din lege cu ce este domiciliul si resedinta, atat din lege cat si din OLG se pot citi de orice

    Nu exista notiunea de cetatean roman cu domiciliul in strainatate.
    Ci domiciliu sau resedinta acolo unde o DECLARI nu unde este inscris in CI.

   2. @ pentru gicu

    ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU (C.R.D.S.)

    1. CONDIŢII.

    Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu.

    2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

    Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.
    În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
    3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULU SIMPLUI ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU:

    – paşaportul anterior, dacă acesta există;
    – dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului prevăzute de lege, precum şi, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, completată pe numele titularului, în original;
    – certificate de stare civilă, în original;
    – documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

    1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
    2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
    3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
    4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;
    5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
    6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

    – două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii.
    NOTĂ:
    – Actele de stare civila ale cetăţenilor români eliberate de autoritaţile straine pot fi acceptate numai dupa efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civila române, potrivit legii. De asemenea actele de stare civilă trebuie să aibă înscris codul numeric personal (CNP);
    – În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbarii numelui sau prenumelui intervenite în strainatate, cererea poate fi acceptata numai dupa înscrierea menţiunii privitoare la aceasta schimbare pe actul de stare civila, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
    – dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
    – paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
    – paşaportul parinţilor,al unuia dintre parinţi sau al reprezentantului legal, dupa cum urmeaza:
    1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
    2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
    3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
    4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
    5. paşaportul reprezentantului legal.

    – În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Declaraţia de acord privind schimbarea domiciliului minorului trebuie să fie autentificată, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente.
    – Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.
    4. RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

    Paşaportul simplu electronic cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.
    Paşaportul simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.
    Paşaportul simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată.

    NOTĂ:
    – în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul;
    – eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:
    a) actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autorităţile române competente, care se retrage;
    b) paşaportul anterior, dacă este cazul, care se anulează şi se restituie titularului.

    Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România;
    – cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România;

    La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

   3. @consilier

    Legea 287/2009

    CAPITOLUL III
    Identificarea persoanei fizice

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domiciliul şi reşedinţa

    Art. 86 Dreptul la domiciliu şi reşedinţă

    (1) Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în ţară sau în străinătate, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege.

    (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe locuinţe.

    Art. 87 Domiciliul

    Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, ESTE ACOLO UNDE ACEASTA DECLARA că îşi are locuinţa principală.

    Art. 89 Stabilirea şi schimbarea domiciliului

    (1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale.

    (2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a avea acolo locuinţa principală.

    (3) Dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la organele administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declaraţii, din orice alte împrejurări de fapt.

    Art. 91 Dovada

    (1) Dovada domiciliului şi a reşedinţei se face cu menţiunile cuprinse în cartea de identitate.

    (2) În lipsa acestor menţiuni ori atunci când acestea nu corespund realităţii, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reşedinţei nu va putea fi opusă altor persoane.

    (3) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau reşedinţa a fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune.

    Iar potrivit OUG 97/2005 republicata 2011:

    Art. 12
    (1) Actul de identitate este documentul care se elibereaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cetateanului roman si care face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta titularului acestuia.

    Art. 14
    (1) Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice.
    ….
    (7) Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.

    Nu este vorba de procedura eliberarii documenteler, ci de dreptul si obligatia de a avea un domiciliu (oriunde in lume) si o resedinta, oriunde in lume, inclusiv in Romania. Si de obligatia autoritatilor de a elibera actele respective. Inclusiv in scopul tinerii evidentei populatiei.

    Faptul ca romanul nu anunta in Romania schimbarea domiciliului sau a resedintei, dar anunta in afara tarii la autoritatile de resort ale statului respectiv un nou domiciliu nu schimba cu nimic situatia.

    Domiciliul ramana in statul in care a fost declarat si autoritatile romane, in special analfabetii angajati la autoritatile de resort nu au ce sa faca. Indiferent ca ei incearca sa isi arate “muschiul” si sa prosteasca cetateanul roman, sa isi bata joc de el si sa ii prezinte texte din reglementari care nu au nimic de a face cu obligatiile si drepturile ce rezulta din LEGE.

    Acesti analfabeti se cred mai sus de catre lege, tipic romanesc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.