Formularul A 1 este o bariera in calea constructorului roman ?

   actualizat dupa 1 ianuarie 2014. 

imagine roman in germania                             Dispoziţiile art.  48 din Tratatul C.E  (Maastricht,1992) privind libera circulatie a serviciilor in Uniunea Europeana permit ca firme cu sediul intr-o tara U.E. să isi ofere serviciile pe bază de contracte de prestări servicii in oricare alt stat membru. Exista insa citeva conditii simple care trebuiesc indeplinite de aceste firme pentru a putea functiona in alta tara din U.E.:

 să fie constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru;

 -să aibă sediul statutar, administraţia centrală sau sediul principal în interiorul Comunităţii;

 -să aibă scop lucrativ.

Cum toate societatile de constructii din Romania indeplinesc inca de la infiintare aceste 3 conditii, le putem considera indeplinite si pentru prestarea serviciilor in Franta, Germania, Olanda etc. Prestarea acestor servicii include astfel si permisiunea folosirii propriilor lucrători din tara de origine in tara de destinatie pentru aducerea la indeplinire  a respectivelor contracte.

  La 16 decembrie 1996, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene  a adoptat Directiva 96/71/CE privind detasarea lucratorilor straini pentru prestari de servicii intr-o alta tara a Uniunii Europene.  Scopul initierii acestei directive a fost asigurarea unui mediu dinamic prestării de servicii pe plan transnaţional si realizarea unei piete interne la nivelul Uniunii Europene prin participarea unui numar cit mai mare de intreprinderi, inclusiv acelea care detaşeaza temporar salariaţi pe teritoriul unui stat membru.  Actul european stabileste conditiile prin care o întreprindere înfiinţata într-un stat membru detaşează lucrători pe teritoriul unui alt stat membru si garanteaza pentru lucratorul detasat o serie de masuri de protectie in domeniul salarizarii, protectiei sociale si a muncii

Cu toate acestea, pentru a evita “dumpingul social”, prin care furnizorii internaţionali de servicii pot presta servicii mai ieftine decât furnizorii locali datorită costului mai mic al muncii lor, o parte din statele europene au dorit sa-si ia si masuri proprii de protejare a lucratori nationali si au au stabilit un “nucleu de reguli obligatorii” privind termenii şi condiţiile angajării lucratorului detasat astfel incit atit lucratorul strain cit si cel autohton sa actioneze in cadrul aceluiasi standard, adica standardul lucrătorilor locali în statul membru gazdă.

Unul din promotorii acestui standard comun atit pentru lucratorii nationali cit si pentru ceilalti lucratori europeni a fost Germania, care deja avea parte de un mare  aflux de lucratori straini pe teritoriul ei, dupa caderea zidului Berlinului si revolutiile democratice din Europa de Est.  Spaima “instalatorului polonez” care lasa fara obiectul de activitate instalatorul englez sau german teroriza atit guvernarile nationale  cit si muncitorii autohtoni din respectivele tari. .Tocmai de aceea, chiar inainte de aparitia Directivei europene, Germania adopta in 1996 o lege numita Legea privind raporturile de muncă cu elemente de extraneitate (Arbeitnehmer-Entsendegesetz). Conform prevederilor acestei legi (art.1 si art . 7)  reglementările privind salariul minim precum si alte drepturi ale angajatului  sunt aplicabile şi în cazul în care un angajator cu sediul în străinatate angajează muncitori care îşi desfăşoară activitatea în Germania.

La vreo 3 ani de la aparitia  Directive Europene de care v-am vorbit la inceputul materialului, Parlamentul Romaniei a fost obligat  sa armonizeze legislatia  romana cu recomandarile Uniunii Europene.  Astfel, pentru punerea in practica a Directivei Europene 96/71/CE., Parlamentul Romaniei  a adoptat Legea 45 / 29 noiembrie 1999. Conform prevederilor ei, detasarea lucratorilor romani in strainatate  se poate face in doua modalitati distincte:

 1. detaşarea unui lucrător pe contul şi sub conducerea întreprinderii al cărei angajat este;
 2. detaşarea unui lucrător la punctul de lucru sau sediul din strainatate  al întreprinderii infiintate in Romania.

Tot aceasta lege a stipulat ca pe timpul detasarii muncitorilor romani, angajatorul oricare ar fi el, are niste obligatii foarte concrete incepind cu deplasarea lor in tara de destinatie, continuind cu asigurarea conditiilor de munca si terminind cu asigurarea contra accidentelor de munca ale muncitorilor detasati. Asadar, conditiile de munca pentru lucratorii romani vor fi aceleasi ca si pentru lucratorii germani, adica acelea cuprinse in dispoziţiile legale ale Statului German şi în Convenţiile colective de muncă din fiecare land pentru activitatea respectivă.  Sunt prevazute si infractiuni la Legea 45/1999.  Astfel, negarantarea pentru lucrătorii detaşaţi a condiţiilor de muncă prevăzute de legislaţia germana constituie o infractiune pedepsita cu amenda cuprinsa intre 600 si 3000 de euro, prezentarea comunicării detaşării ulterior începerii acesteia este o alta infractiune grava si asa mai departe.      

 Pentru admiterea detasarii insa trebuie sa se obtina Formularul A1, cel care a inlocuit formularele  E-101 si E-111. Formularul A 1 se obtine mai greu si ingradeste cumva posibilitatile de manevra ale antreprenorilor romani. Intr-un fel, masura e justificata. Procesele aflate pe rol in Germania demonstreaza acest lucru.  In trecutul apropiat, multi patroni romani si-au detasat muncitorii proprii in Germania platindu-i cu salarii romanesti pe baza faptului ca sunt muncitori transfrontalieri si reglementarile europene permiteau ca muncitorii transfrontalieri sa fie platiti cu salariul din tara in care au fost initial angajati. Pe deasupra, impozitele si contributiile la asigurarile sociale se plateau tot in tara in care isi avea sediul angajatorul. Va dati seama ce afacere pentru antreprenorii romani? Venituri germane minus cheltuieli romanesti egal profit garantat. Cu asemenea indicatori economici este explicabil cum au cistigat patronii romani contracte serioase in Germania. Numai ca…

 In primul rind, reglementarile acestea cu muncitorii transfrontalieri sunt valabile in Germania pentru muncitorii care vin din Elvetia, Franta, Danemarca, Austria, Polonia, Olanda si Belgia adica aceia care ziua lucreaza in Germania si noaptea dorm in patul lor din Elvetia, Franta, Danemarca si asa mai departe.  Muncitorii romani din Germania nu puteau fi  muncitori transfrontalieri, fiindca intre Germania si Romania sunt vreo 3 frontiere si nici unul dintre muncitori nu poate face o naveta zilnica de 1400 de kilometri dus si 1400 kilometri intors. Respectivele firme romanesti care au interpretatat reglementarile europene cum le-a convenit lor si au aplicat muncitorilor romani regimul muncitorilor transfrontalieri sunt acum prin tribunale si vor plati cu virf si indesat fie necunoasterea, fie intentia de a eluda taxele din Germania. Chestia este ca in procesele existente pe rol sunt acuzati de frauda fiscala, folosirea muncii la negru si alte treburi din astea care sunt extrem de dur pedepsite in Germania.

   Sa revenim insa la formularul A1. Pentru a intelege la ce serveste va trebui sa spunem mai intii ca detasarea unui lucrator roman in Germania (sau in oricare alt stat membru U.E.) presupune obligatia firmei romanesti de a se ingriji de securitatea sociala a angajatilor sai. Asa a stabilit Comisia  Europeana prin Regulamentele  987 si 988 din 2009,  fiindca Uniunea Europeana lupta pentru securitatea sociala a tuturor cetatenilor ei, iar reglementarile impuse de Dinsa trebuie respectate atit de Germania, cit si de Romania…

Si fiindca a venit vorba despre Romania sa mai detaliem ceva esential. Pina acum, atita vreme cit au muncit in Romania, si firma, dar si angajatul sau, aveau datoria de a varsa la bugetul de stat contributii sociale pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarea pentru somaj, pensie. Toti patronii din Romania tipa astazi in gura mare ca aceste contributii sunt enorme. Daca insa acesti patroni ajung in Germania si trebuie sa plateasca statului german contributiile sociale… cad pe spate.  Fiindca in Germania  totalul contributiilor sunt cu 16-20 la suta mai …mari.  Un singur exemplu: in Romania somajul se plateste 1% de catre angajat si 3,5% de catre angajator, in timp ce in Germania se plateste 6,5% de catre angajator si angajat. Este clar ca acel punct si jumatate procentual inseamna mult la un salariu tarifar de 12,72  euro pe ora…  Si acest exemplu a fost la somaj, cea mai ieftina dintre contributiiile de asigurare sociala. Daca incercam sa calculam la celelalte, cumulind contributiile angajatului cu ale angajatorului,  ne apuca ameteala.

Uniunea Europeana insa a venit in ajutorul angajatilor din tarile sarace si a adoptat citeva reglementari prin care muncitorii si firmele care lucreaza intr-o alta tara sa isi poata varsa contributiile sociale in tara lor de origine. Una din reglementari a fost aceea cu privire la muncitorii transfrontalieri, dar  am demostrat mai sus ca nu este aplicabila muncitorilor si firmelor romanesti. Cealalta varianta-care certifica o exceptie de la regulile de baza pentru plata taxelor si impozitelor salariale- este insa aplicabila. Si pentru derularea ei, se foloseste formularul A1. Asadar, daca un manager nu doreste sa plateasca impozite pentru angajatii sai la nivelul din Germania solicita formularul A1 la CNPAS ( Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale) . Numai ca firma din Romania trebuie, cu acest prilej, sa dovedeasca doua lucruri esentiale:

– faptul ca are activitate consistenta in Romania;

-faptul ca isi asuma obligatiile impuse de statul german pentru angajatii sai.

    Concret, acest formular se acorda  dupa o analiza atenta a unor criterii cum sunt: numarul personalului angajat de firma in Romania, numarul personalului necesar firmei in Germania, locul în care sunt recrutaţi lucrătorii salariaţi, locul în care sunt încheiate majoritatea contractelor cu clienţii,  numărul de contracte executate, atât în Romania cât şi în Germania, cifra de afaceri realizată în cele doua state si cite si mai cite. Va dati seama ca nu mai merge cu firme fantoma care au o secretara in Romania si 200 de angajati in Germania…

Mai précis, documentele necesare în vederea obţinerii  formularului A1 sunt următoarele:

1. Certificatul de înregistrare a societăţii de la Registrul Comerţului.

2. Certificatul de atestare fiscală, de la Administraţia Financiară a sectorului/judeţului de care aparţine firma, fără datorii. Pentru obţinerea lui se completează o cerere tipizată care se depune la registratură la ANAF şi în termen de cinci zile (în cazul în care nu sunt modificări de făcut la fişa sintetică pe plătitor) se eliberează certificatul, care are o valabilitate de 30 de zile.

3. Adeverinţă de la ITM. Se obţine prin depunerea unei cereri la Inspectoratul Teritorial de Muncă, adeverinţa eliberându-se în maximum 30 de zile lucrătoare.

4. Certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis de Registrul Comerţului, valabil pentru luna în curs.  

5. Situaţii financiare actuale ale societăţii solicitante, balanţa pe ultimele trei luni cu care să se poată dovedi contracte în derulare şi încasări.

6. Contractul de prestări servicii care să ateste activitatea ce urmează a fi desfăşurată de salariaţii detaşaţi în statul membru UE şi traducerea autorizată a acestuia.

7. Ultima declaraţie 112 privind salariaţii (Anexa 1.1 şi Anexa 1.2).

8. Cărţile de identitate ale angajaţilor ce urmează a fi detaşaţi.

9. Contractele de muncă cu societatea ce detaşează.

10. Adeverinţă cu stagiu de cotizare pentru fiecare salariat în parte, obţinută de la Casa de Pensii, care să ateste venitul realizat în ultimele 12 luni.

Ca şi condiţii restrictive menţionez:

– nu pot fi detaşaţi mai mult de 50% din numărul total al salariaţilor;

– societatea, prin certificatul de atestare fiscală adus de la Administraţia Financiară, dovedeşte că nu are debite faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. Datoriile reprezintă motiv de respingere a dosarului;

– societatea să fie înfiinţată de cel puţin patru luni şi să realizeze cel puţin 25% din cifra de afaceri pe teritoriul României;

– domeniul de activitate corespunzător codului CAEN al societăţii să fie în concordanţă cu activitatea pe care o vor desfăşura salariaţii detaşaţi;

– perioada de detaşare să respecte prevederile Codului Muncii respectiv, art. 46: 

“(1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 

(2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. 

(3)Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul sau numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice. 

(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.”

Daca reusiti sa obtineti, avizati si sa prezentati oficialitatilor germane acest formular puteti fi considerat fericit.  Daca nu reusiti sa obtineti si sa avizati acest formular tocmai datorita criteriilor sale dificile de obtinere, va trebui sa platiti taxele si impozitele ca orice firma din Germania. In acest caz, insa incepind de la 01.01.2014 nu va mai trebuie permis de lucru pentru muncitorii romani si nici nu mai exista contingente. 

       Cu simpatie, Dan  Constantin GOLDIS , presedintele Socinro                                                                               

Advertisement

73 thoughts on “Formularul A 1 este o bariera in calea constructorului roman ?”

 1. Interesant articolul dar nu e clar daca angajatorii romani pot sa plateasca contributiile sociale in baza formularului A1 dupa salarul minim din Romania sau dupa salarul minim din Germania, sau daca angajatorul roman trebuie sa retribuiasca muncitorul cu salariul minim din Germania urmand a plati la valoarea aceasta contributiile sociale. Mai mult legislatia romana permite delegarea angajatilor cu deducerea sumelor aferente diurnei. Deci firma romana poate sa dea sub forma de diurna valoarea salariului minim din Germania dar sa plateasac in continuare contributii sociale dupa salariul minim din Romania.

 2. Diurna se poate deduce,cheltuieli de deplasare asisderea,contributiile sociale se platesc la nivelul din romania, dar angajatul trebuie platit pe salariul minim de ramura din Germania,acolo unde exista,in constructii de pilda. Totusi ar trebui sa consultati un specialist in taxe si impozite .

  1. Banuiesc ca textul de mai jos este valabil in cea mai mare parte din UE. Nu-mi este clar daca DIURNA pentru DETASARE (pana la max. 2.5 x diurna functionarului public din RO detasat in strainatate) este interpretata ca PLATA PENTRU MUNCA DEPUSA sau DEDUCTIBILA DIN PLATA MUNCII DEPUSE, sau este O SUMA SUPLIMENTARA aferenta unei alocatii de hrana, transport local etc. (allowance).
   V-as fi recunoscator daca puteti sa mentionati si baza legala.

 3. Ce acte sunt necesare pentru obtinerea formularului, daca doresc sa fiu angajat la o persoana fizica din Germania, in Romania nefiind angajat?

 4. Buna ziua ,

  Va rog sa-mi spuneti care sunt pasii necesari in vederea obtinerii formularelor A1 pentru un nr. de angajati la o firma de constructii cu sucursala in Franta . Totodata , numarul angajatilor din tara trebuie sa fie dublul celor detasati in Franta ?

  Totalitatea documentelor aferente obtinerii acestor formulare si durata aproximativ a finalizarii .

  Cu stima ,
  inginer Adrian Angelescu

 5. Buna seara! Am citit cu multa atentie articolul Dvs,dar nu am inteles urmatorul lucru: daca un muncitor in constructii,angajat al unei firme romanesti,cu un salariu de 720ron,la care se platesc toate contributiile la buget,sanatate,pensii etc de catre angajator, este detasat in Germania de catre angajator(care are in derulare un contract cu o firma germana)pe o durata de 5-6 luni,unde acolo i se plateste salariul minim pe economie sau 9,50 euro/ora(la care angajatorul plateste statului German toate impozitele aferente)acest muncitor beneficiaza de CO pe anul in curs platit in moneda Euro sau ron??? Mentionez ca detasarea este evidentiata in actele firmei si pentru acesta s a obtinut certificatul A1 pe perioada respectiva.In asteptarea unui raspuns,va multumesc anticipat. A.B.Mihalcea

 6. P.S. am uitat sa va spun ca muncitorul este angajat la firma romaneaca pe o perioada nedeterminata,iar la sfarsitul detasarii a revenit in tara unde isi desfasoara incontinuare activitatea. Multumesc mult. A.B.M

 7. Am ajuns la aceasta pagina de site pentru ca sant foarte motivat sa-mi caut o modalitate de a lucra in Germania, din mai multe motive: 1 pt. ca am lucrat in aceasta tara mai mult timp si am vazut ca este bine si frumos. 2 nu mai vreau sa lucrez prin intermediul a doua firme de intermedieri, care impreuna pur si simplu subjuga muncitorul roman privandu-l de aproape toate drepturile ce le are oricare alt muncitor din Germania si de ce nu din Romania.
  In mare parte ar fi corect ceea ce s-a scris mai sus, mai ales partea cu :”romanul poate de doua ori mai mult decat neamtul” , si imi permit sa descriu asa cum stiu eu acest fel de “sclavagism modern”
  Astfel: un tip isi deschide un s.r.l in romania in domeniul constructiilor cu un sediu aproape fictiv sau chiar o casuta postala . Da un anunt in ziar precum ca angajeaza personal calificat pentru Germania, dupa o anumita selectie(ca deh, trebuie totusi cei mai buni)incheie pe loc un contract de munca pe acel s.r.l. din Romania spundu-le oamenilor sa fie pregatiti dintr-un moment in altu ca vor trebui sa plece la munca in Germania. Oamenii asteapta intre 4 si 6 saptamani si apoi sant sunati ca se pleaca. In timpul asta de asteptare ei figureaza angajati cu norma de 2 sau 4 ore la acel s.r.l. si au toate dariile platite catre stat fara sa fi muncit ceva. La plecare se organizeaza inchirierea unui microbuz sau autocar depinde de nr. din banii oameniilor nicidecum a firmei , si in graba se mai semneaza ceva acte ,contracte si hartii de care nimeni nu stie nimic.
  Dupa o luna de zile de lucru , in care li s-au impus ziua de lucru de 10 ore si sambata 5 sau 6 ore obligatoriu , primesti 1200 de euro care este prevazuta ca diurna pe zilele lucrate.Duminica si zilele erai bolnav sau nu aveai de lucru nu primeai acea diurna . Alt fapt ciudat in vinerea si sambata pastelui ai fost obligat sa lucrezi astfel iti scadea 100 de euro din cei 1200.
  Sa revin un pic , si sa va spun ca acest tip cu s.r.l.-ul , cred eu, ca a facut un contract cu o alta firma de intermediere din Germania care plaseaza oameni i la diferite fabrici di acea regiune. Asa ca o anumita fabrica plateste pt un roman pt oricate ore ar lucra lunar intre 15 si 20 de euro pe ora , cam 5 euro pe ora primeste romanu’, taxele in Romania pt muncitor angajat cu un salar minim pe economie, spaga la directia muncii si restu’raman lor. Cam asa se face , si tare cred ca si domniile voastre stiati tot ce v-am scris.
  Si ca sa fie complect va mai spun urmatoarele: concediu de odihna nu este, si daca este nu este platit, salariul minim in tara se semneaza lunar pt el dar nu se primeste de angajat, concediu medical nu este, nu lucrezi nu primesti bani, daca esti bolnav o zi ,doua stai pe camera , iti cumperi medicamente din banii tai de la “apotheka’ si nu primesti niciun fel de diurna, daca esti un pik mai grav pleci acasa platindu-ti singur drumul.Asa, si mai este deplasarea o faci pe bani propii si mai este A1 care trebuie platit la 6 luni 250 de euro.
  Si iaca asa “exceptiunea” a devenit normalitate pentru toti, si pentru nemti si mai ales pentru romani , facandu-se prin noi cei multi si nestiitori care vor sa munceasca pentru bani , o noua oranduire mondiala “sclavagismul modern” ca deh tot e la moda 2012.
  Sper sa nu fiti prea tare revoltati de aceste nereguli, pentru ca si celelate tari est europene care au aderat in 2004 au trecut prin acest fel de tertipuri.Si parerea mea e ca autoritatile germane stiu si au stiut tot timpul de ele.

  1. Comentariul tau e foarte bun si tocmai de aceea te rog sa-l iei cu copy si paste si sa-l pui pe urmatoarele posturi: din experienta dvs., si tepe cu locuri de munca. iti cer acest lucru fiindca acest post formularul A1 este mai putin citit si cititorii nostri citesc mai mult celelalte posturi. Eu nu pot sa fac chestia asta cu copy si paste fiindca imi pune poza mea pe comentariu.

   1. Ok, si multumesc pentru intelegere si sustinere. Probabil in timp voi mai adauga cate ceva destul de relevant in ceea ce priveste acest mod de muncii in strainatate.

 8. Obtinerea formularului A1 nu scuteste cu nimic firma sa plateasca in RFG impozite (pe salarii, pe profit etc = Lohnsteuer, Gewerbesteuer etc). Prin formularul A1 firma dovedeste doar, ca plateste pentru angajati contributiile de asigurari sociale in Romania si este scutita sa le plateasca in RFG.

 9. Dreptul de sedere in Germania nu are nicio legatura cu formularul A1. Orice angajat trebuie sa fie inregistrat (Anmeldung) la Oficiul de evidenta a populatiei (Einwohnermeldeamt) din localitatea de domiciliu, indiferent daca are sau nu formular A1.

 10. Buna ziua,
  Am citit cu mare interes articolul postat de dumneavoastra referitor la formularul A1.Sotul meu este cetatean marocan cu drept de sedere si drept de munca in Romania din 2008. Poate fi angajat la o societatea din Romania si detasat in Germania in baza formularului A1?
  Va multumesc si v-as fi recunoscatoare daca m-ati ajuta cu un raspuns

 11. Sunt angajat in Romania, am un contract de munca de 2 luni in Germania, sezonier ,nu sunt detasat din Romania , cele doua firme nu au legatura intre ele.Pe perioada celor doua luni voi fi in concediu de odihna si concediu fara plata.Angajatorul german i-mi cere formularul A1. Va rog sa-mi spuneti ce dezavantaje pot sa am de aici .Mutumesc anicipat.

 12. Din pct meu de vedere nu ar trebui sa va afecteze cu nimic pt ca e valabil si pt lucratorii care lucreaza simultan in mai multe tari.

  Citat de aici http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=ro&intPageId=980

  Detaşare

  De ce formular am nevoie pentru a dovedi că sunt asigurat într-o ţară diferită de cea în care lucrez?

  Formularul A1 este o declaraţie cu privire la legislaţia aplicabilă. Este util în cazuri în care s-ar putea să fiţi nevoit să dovediţi că plătiţi contribuţii în altă ţară a UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia.

  În general, acesta este cazul lucrătorilor detaşaţi sau al celor care îşi desfăşoară activitatea în mai multe ţări simultan. Corespunde vechilor formulare E101 şi E103.

 13. Buna ziua,
  Lucrez la o companie din Romania. Compania noastra detaseaza angajatii in Germania in baza formularului A1. Avem un angajat turc caruia i-am obtinut autorizatie de munca in Romania si in baza autorizatiei de munca obtinem permisul de sedere( in Romania). Intrebarea mea este daca il putem detasa in Germania in baza formularului A1 sau trebuie sa ii obtinem dreptul de munca din Germania el nefiind cetatean roman.
  Va multumes anticipat si sper sa ne ajutati si pe noi cu un sfat!

 14. Buna ziua,
  Am urmatoarea problema. O societate din Romania a delegat personalul sau la un santier naval din Italia pentru executarea unor lucrari de montaj la bordul navei. Problema este ca cei din Italia imi solicita formularul A1. Detasarea reprezinta cesionarea contractului de munca catre angajatorul din Italia, urmand aici, in Romania, a i se suspenda, cf Codului muncii. Urmand a-i reveni toate obligatiile de plata a salariului, angajatorului din Italia. Acum, respectivii imi solicita acest formular, pentru absolvirea de plata a acestor obligatii dar nefiind vorba de detasare, cum se poate obtine acest formular? Cum le demonstrez ca acest contributii revin in carca angajatorului roman?
  Multumesc.
  Andra

  1. Din cate stiu, formularul A1 se poate obtine si daca muncitorii sunt delegati (nu detasati, detasarea insemnand suspendarea contractului de munca in Ro, responsabilitatea pt. plata taxelor pt. salarii revenind firmei din Italia). Prin delegare firma romana trimite angajati sa munceasca in alta locatie decat cea de pana acum (la sediul firmei), obligatia pt. plata taxelor ramanand firmei romane – asa mi se pare si logic sa se ceara formularul A1, pt. a face dovada platii taxelor; altfel, daca contractul in RO este suspendat si plata taxelor revine firmei din strainatate, pt. ce sa mai aiba nevoie aceasta firma de A1? Cred ca se face confuzie intre delegare si detasare si ce cerinte sunt pt. fiecare.

   Am o intrebare: ce este acela “contingent”?

 15. Buna seara,

  Va rog sa-mi clarificati urmatoare situatie( in masura timpului de care dispuneti):

  – Societatea noastra are un angajat care detine un contract de munca incheiat cu un angajator din Germania.
  – Angajatorul german ne-a solicitat formularul A1. Din cate am inteles, acest formular il poate ajuta pe angajatorul german, in vederea scutirii taxelor pentru contributiile sociale.

  Intrebare:
  – societatea noastra poate solicita formularul A1, angajatorului german, mai exact, poate beneficia de aceleasi scutiri pentru plata contributiilor sociale pentru angajatul sau, avand in vedere ca, ambele tari sunt membre UE?, nu au aceleasi drepturi?

  Multumesc,
  Ricarda

 16. buna seara,
  Am o societate nou infiintata si am un contract cu o firma din Germania ,momentan nu am angajati , dar ce-i pe care ai angajez ai trimit detasati in Germania,,pot obtine usor formularul A1?…ma ma poate ajuta cineva sa-l obtin repede..ptr. 10 angajati?

  1. buna, vreau sa detasez 10 persoane la munca in Polonia.Ma poti ajuta cu actele necesare si o persoana de legatura pentru obtinerea A1.

   1. Buna, sunt in aceeasi situatie si as dori sa stiu daca este posibil sa-mi transmiti o persoanade contact in vederea obtinerii formularului A1.

 17. marian buna as dori sa infiintez o societate in romania pentru personal detasat in italia cum trebue sa procedez pentru a putea obtine cat mai repede formularul A1 pentru 20 angajati?

  1. am citit si eu aici pe forum multe legat de detasare si delegare, am o firma autorizata ca Agent de Munca Temporara trimitem muncitori deja delegati in Franta, avem experienta vrem sa trimitem si in alte tari din Europa ne stim cu formularele A1, daca doriti o colaborare nu mai trebuie sa va faceti firma, putem gasi solutii impreuna.

   1. Buna ziua,
    Doresc sa deleg 6-8 persoane pentru 45 zile in Germania.
    Am un contract cu o firma din Germania pentru care livrez ferestre si trebuie sa le si montez.
    Daca ma puteti ajuta va rog scrieti la adresa aluco@clicknet.ro
    Va multumesc mult,
    Fustos Imre

   2. Firma-agent de munca temporara -are activitate si in Romania ?Are si angajatia care raman in tara ?

   3. buna am o firma in rominia de 5 ani ,am incheiat astazi un contract in Franta cu o firma franceza.Imi cere formularul A101.Daca puteti sa_mi spuneti ce pot sa fac.Trebuie sa incep munca peste o saptamina.Va multumesc anticipat

 18. Se poate tine seama de acest venit primit conform formularului A1 intr-un proces de plata a pensiei alimentare pt copiii?Mentionez ca s-a stabilit deja o pensie de intretinere in coantum de 176 ron in favoarea celor doi minori, cate o suma de 88 ron pt fiecare copil, pana la mojoratul fiecaruia .Aceasta pensie de intretinere fiind calculata doar dupa venitul minim primit in tara, cel de 700 ron.

 19. Buna ziua, am urmatoarea problema:
  O firma din romania, firma X, vrea sa detaseze 6 muncitori romani in Germania avand la baza un contract de prestari servicii cu o firma din Germania, firma Y. Insa in acest contract de prestari servicii se mentioneaza ca firma Y va realiza prin muncitorii romani niste lucrari de amanejare a unui magazin in Suedia. Adica firma Y are un contract cu o firma Z, care construieste un magazin in Suedia.
  La casa nationala de pensii s-au depus toate actele in regula, pentru obtinerea formularului A1 insa cei de acolo spun ca este vorba de o detasare in cascada, care conform legii, ar fi ilegala.
  Adica nu exista o legatura directa intre muncitorii care pleaca din Romania trimisi de firma X si firma Z, cea care construieste magazinul in Suedia.
  Ce documente le pot oferi in aceasta situatie/? pentru ca relatie contractuala exista intre firma X si firma Y, si intre firma Y si firma Z. Nu exista niciun raport intre firma X si firma Z..??
  Ma puteti ajuta cu un sfat?
  Asadar

 20. Buna ziua,
  Doresc sa deleg 6-8 persoane pentru 45 zile in Germania.
  Am un contract cu o firma din Germania pentru care livrez ferestre si trebuie sa le si montez.
  Daca ma puteti ajuta va rog scrieti la adresa aluco@clicknet.ro
  Va multumesc mult,
  Fustos Imre

 21. Buna ziua,

  Am si eu o problema si as fi recunoscatoare daca m-ati putea lamuri.
  Din 2001 lucrez cu contracte de sezon in Germania si Italia si , intotdeauna , am fost asigurata de catre angajator.
  Acum am gasit o firma (gastronomie)prin ZAV insa angajatorul imi cere sa ii duc Formularul A1 din Romania.Eu stiu ca acest formular are in vedere detasarea ,eu nu mai lucrez in Romania de mult timp, deci nu sunt angajata nicaieri in tara, nu sunt nici somera ,nu sunt asigurata nicaieri.Pe de alta parte,lucrand pentru angajator german , doresc sa fiu asigurata in Germania.Asa mi se pare corect .Am impresia ca el vrea sa se sustraga de la plata asigurarii in Germania.Mentionez , contractul este de sezon(3 luni).I aceste conditii va intreb:are sens sa mai merg la el ,avand in vedere ca acest formular se obtine foarte greu in Romania , si nici nu stiu daca il voi obtine din moment ce nu sunt asigurata nicaieri in tara.mai mult decat atat, contractul e pe o perioada foarte scurta.Merita oboseala?Va multumesc si as aprecia daca cineva mi-ar putea lasa un raspuns .

 22. buna ziua!
  Am si eu urmatoarea problema :
  Am o firma -agent de munca temporara nou infiintata si toti angjatii(exceptie facand doi -secretara si expert resurse umane ) vor lucra detasati temporar in UE.Salariul este salariul minim pe economie in Romania si restul pana la nivelul salariului din tara respectiva reprezinta diurna.
  Intrebarea este daca este corect asa ?Daca am munca temporara este obligatoriu formularul E101 sau A1 cum este numit in prezent?
  Mentionez ca ,contributiile sunt platite in Romania la salariul minim.
  Daca ma puteti ajuta , va rog faceti referire si la legislatia aferenta .
  Multumesc!

 23. buna ziua…am o firma de constructii in romania cu muncitori angajati de ani de zile ,am primit o oferta din Germania sa construim o casa de ex…in afara de formularul A1 mai e nevoie si de alceva ,sau de ce acte as avea nevoie sa pot sa lucrez cu firma mea in germania..daca poate cineva sa ma ajute .va multumesc mult

 24. sunt o firma din romania cu 15 angajati.am un contract cu o firma din Germania unde trebuie sa trimit 4 salariati in domeniul c-tii,de ce acte am nevoie ca sa fiu in regula,

 25. buna,

  eu am lucrat 2 ani la o firma in Italia, acum m-am reintors in tara si cu experienta dobandita am deschis un PFA,si ma ocup cu reparatii auto si as avea de lucru cate 3-4 saptamani in germania, in franta, in italia, elvetia, belgia. Fiind PFA am nevoie de A1? Am vreo sansa sa il Obtin avand in vedere faptul ca deocamdata in romania nu am clienti si nu o sa am activitate, cel putin pentru moment.Sau ce trebuie sa fac sa deschid in fiecare tara unde am clienti cate o firma?

  Va multumesc mult daca puteti sa ma ajutati.

 26. Ben Petrariu
  Doresc sa muncesc cu firma mea in Germania. Firma mea e oprita de doi ani (pt ca muncitorii au plecat i n Spania, Italia ca cica acolo se cistiga bine), desi ii plateam bine. Mentionez ca aveam activitate din plin aici ca si firma in 2009-2021(ehehe ce vremuri).
  Acum am de lucru in Germania si nu stiu cum sa fac.
  1. Sa imi repornesc firma
  2. sa imi fac alta noua.

  Iar treaba asta cu A1 m-a bulversat complet ca trebuie sa merg la Bucuresti sa depun dosarele oamenilor.
  Sunt derutat ca aici (in Piatra Neamt ) am fost la Casa de Pensii si o angajata care cica e specializata in A1, m-a bagat in ceata. Adica habar nu are pe ce lume e si mi-a zis doar balarii.
  Cum as putea afla informatii privind Formularul asta, cine mi-ar putea spune ce trebuie sa fac si cui sa ma adresez?
  Cit timp trece de la depunerea dosarelor la CNPAS si pina intru efectiv in posesia lor?
  Am inteles bine ca se face dosar pentru fiecare angajat in parte cu setul de acte aferent si un reprezentant al firmei le depune pe toate?
  Care sunt criteriile pentru firma ca sa obtin A1 pentru angajatii mei?

  Astept raspuns

  MULTUMESC.

 27. buna zuia am si eu o intrebare lucrez in germania de 2 ani si ceva detasata de o firma romaneasca daca detin formularul A1ma ajuta sa obtin un loc de munca direct la angajator neamt va multumesc astept raspuns

 28. am firma infiintata de 5 luni si angajati de 2 luni cum obtin A1, ce acte sau o persoana la care sa ma adresez?

 29. In cazu in care lucrez pentru o firma din Romania de la domiciliu din Germania se considera ca sunt detasat, firma paltind toate darile catre statul Roman? Pot obtine formularul A1 ca mai apoi cu el sa obtin formularul E106 de la CAS?

 30. Am si eu o firma de constructii in romania.Dupa ce obtin A1 care sunt urmatoarele etape care urmeaza pt a lucra legal in germ……ce trebuie facut in germania…….va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns.

 31. D-le Goldis, intrebarea mea este urmatoarea, avand in vedere prevederile art 12 din Regulamentul 883/2004, documentul A1 se atribuie pe 24 de luni, ca perioada initiala,considerati ca aceste 24 de luni sunt consecutive sau este vorba de perioadde cumulative care insumeaza 24 de luni?

 32. am reusit astazi sa obtin o audienta telefonica la CNPAS si mi-au comunicat ca cele 24 de luni pe care se acorda formularul se considera consecutive,adica o persoana detasata 24 de luni consecutiv nu mai poate obtine un alt formular pe o durata de 3 luni.situatia este diferita daca se solicita A1 pe perioade mai scurte de 2-3-4 luni in functie de contractele avute in strainatate, in acest caz nu exista limitari.

 33. Buna ziua!

  Am si eu o mare nelamurire cu privire la acest Formular A1. Pana la urma, angajatorul din Romania este obligat sa modifice salariul brut din contractul de munca la nivelul salariului minim din tara din care are loc detasarea? Sau poate plati la nivelul unui salariu de 1500 lei (sa nu fie chiar minimul de la noi pentru ca e penibil). Inca o nelamurire mai am: contractul de munca poate fi cu o norma mai mica de 8h/zi? In conditiile in care angajatul care ramane in tara si presteaza are contractul de 4h/zi?
  In documentatie de pe siteul CNPAS am citit despre convenirea de exceptii, unde scrie ca pot fi stabilite anumite exceptii, pe perioada de max 5 ani, daca angajatul nu a desfasurat activitate in statul de trimitere, de cel putin 6 luni calendaristice consecutive. Ce intelegeti prin aceasta formulare?

  sursa: http://www.cnpas.org/portal/media-type/html/language/ro/user/anon/page/integration.psml?mode=article&container=eu_integration_ro&article=0#container-eu_integration_ro
  Determinarea legislatiei aplicabile….. pag 6, punct IV.

  Va rog, daca aveti mai multe informatii sa ma lamuriti pentru ca nu reusesc sa ajung la o concluzie cu privire la acest formular.

  Multumesc!

 34. Solicit un punct de vedere referitor la necesitatea solicitarii formularului A1(anterior E101), pe perioada detasarii lucratorului temporar de la o societate comerciala autorizata ca agent de munca temporara(obiectul unic de activitate 7820-activitati de contractare, pe baze temporare a personalului în Romania) in vederea punerii la dispozitie a lucratorului temporar, la o întreprindere utilizatoare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Germaniei(pe teritoriul unui stat membru). Mentionez ca exista urmatoarele:
  – contract de muncă temporara, între aceasta societate comerciala cu încadrare în muncă temporară şi lucrătorul temporar.
  – contract de punere la dispozitie, între aceasta societate comerciala cu încadrare în muncă temporară si utilizatorul din Germania.

 35. buna ziua
  Am si eu cateva lucruri de intrebat daca se poate.
  Daca am un srl in Romania si prind un contract cu Germania pe o perioada de 6 luni pot sa trimit oameni fara A1 doar cu delegare in limita legii binenteles,si sa fac asta anual ?
  Va rog mult un raspuns si sub inceidenta carei legi ne aflam?

 36. Buna ziua! Stiti cumva la ce organ din Germania trebuie sa merg ca sa primesc o consultatie unde trebuie sa platesc toate asigurarile in caz ca nu vreau sa fiu scutit de taxele sociale pe Romania? Vreu sa activez in Germania si sa platesc toate impozitele diurnei angajatilor detasati in Germania! Cum pot face asta?

 37. Este adevarat ca o firma romaneasca are voie sa detaseze muncitori in alta tara UE doar 6 luni pe an? Dupa aceste 6 luni firma romaneasca nu mai poate sa faca nici detasarea altor muncitori?

 38. Buna ziua!
  Lucrez ca detasat in Germania, pentru o firma din Ro. Peste diua saptamani se implinesc 183 de zile de lucru aici, si mi s-a adus la cunostinta, din ro, ca trebuie sa revin in tara. Cand am solicitat formular A1 angajatorului, acesta a spus ca nu intruneste conditiile, deoarece majoritatea angajatilor sunt delegati, iar veniturile sunt aproape exclusiv realizate in Germania. Ce pot face in aceasta situatie?

 39. Este foarte complicata procedura de impozitare a veniturilor aici, in Germania, astfel incat sa pot continua?

  1. Nu neaparat complicata, dar costisitoare. Este evident mult mai avantajos pentru firma sa va plateasca salar in tara + diurna pentru delegare, care oricum este neimpozitabila, decat sa va impoziteze salarul in Germania. In ce domeniu lucrati?

 40. Buna ziua,
  Am o firma de constructii in tara si am fost contactat de o firma contractoare din uk pentru a efectua niste lucrari..
  Pot sa merg cu muncitorii mei care sunt deja angajati in Romania la firma mea sa lucram pentru perioada de o luna cat este contractul?
  Ce documente avem nevoie?
  Va multumesc

 41. Buna ziua as vrea să fac o detașare a 6 persoane la munca in belgia in constructii am firma înființată de un an si jumatate dar nu am avut activitate in românia si acum ma regăsesc cu probleme in obținerea certificatului a1 va rog frumos dacă mă puteți ajuta cu situatia aceasta tin sa precizez că după un an de activitate ma trezesc cu un telefon de la contabil cum ca eu lucrez in negru in europa desi in momentul infiintarii firmei am întrebat peste tot ce trebuie să fac si toți au ridicat din umeri asta e situatia in giurgiu dacă nici finanțele nu stiau ce este a1 ce să fac? Va multumesc anticipat

 42. Buna,
  Am trecut prin calvarul lucrului in occident cu oameni detasati din Ro. Din pacate dupa si in timpul excutiei lucrarilor, esti si vei ramene deacoperit dpdv legal. Nimeni nu stie de fapt ce trebuie facut, care sunt pasii de urmat, in special statul roman. Autoritatile nu te ajuta, trebuie sa intocmesti cererile intr-un anumit format, etc. Din experienta nu poti sa indeplinesti conditiile din tara de detasare sau delegare, imposibil.

  Ma pregatesc din nou sa lucrez in Germania si Belgia cu echipele proprii, insa voi aplica o alta metoda, cela mai simplu este sa fii persoana juridica din tara respectiva. De ex. In D contractele se fac in baza DIN si VOB, conditii pe care noi, firme din RO nu le putem indeplinii.

  Mult succes tuturor.

 43. buna am pe cineva din franta care doreste sai fac constructii in franta cu societatea mea infiintata in romania pot lucra legal in franta si ce acte imi trebuie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.